บูชายัญ

ภาษาอังกฤษ


v sacrifice
คำอธิบาย: เซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา
ความหมายเหมือนกับ: บวงสรวง , สังเวย , เซ่นสังเวย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์สมัยหินใหม่บูชายัญเทพเจ้าด้วยหญิงสาว เพราะเชื่อว่าพึงพอใจมากกว่าจะบูชาด้วยสัตว์