บูชายัญ

ภาษาอังกฤษ


v sacrifice
คำอธิบาย: เซ่นสรวงด้วยวิธีฆ่าคนหรือสัตว์เป็นเครื่องบูชา
ความหมายเหมือนกับ: บวงสรวง , สังเวย , เซ่นสังเวย
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์สมัยหินใหม่บูชายัญเทพเจ้าด้วยหญิงสาว เพราะเชื่อว่าพึงพอใจมากกว่าจะบูชาด้วยสัตว์

คำที่มี "บูชายัญ" ในคำ


การบูชายัญ n sacrifice
ความหมายเหมือนกับ: การเซ่นสรวงค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top