บุษบง

ภาษาอังกฤษ


n lotus
ความหมายเหมือนกับ: บัว , สัตตบุษย์ , ปทุม , นิลุบล , นิโลบล
คำที่เกี่ยวข้อง: water lily