บินวนเวียน

ภาษาอังกฤษ


v swarm
ความหมายเหมือนกับ: ห้อมล้อม , รุมล้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: fly around , crowd , flock , mass , stream , throng
v swarm
ความหมายเหมือนกับ: ห้อมล้อม , รุมล้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: fly around , crowd , flock , mass , stream , throng