บานเบิก

ภาษาอังกฤษ


adv a great deal
ความหมายเหมือนกับ: บานเบียง , บานเบอะ , บานแบะ , บานตะเกียง , บานตะโก้ , บานตะไท , มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: great deal of , plenty of , a lot , in great quantity


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top