บานตะเกียง

ภาษาอังกฤษ


adj great deal of
ความหมายเหมือนกับ: บานเบียง , บานเบิก , บานเบอะ , บานแบะ , บานตะโก้ , บานตะไท , มากมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: plenty of
ตัวอย่างประโยค: เขานึกถึงหนี้สินบานตะเกียงแล้วท้อใจ อยากหนีไปให้พ้นๆ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top