บางที

ภาษาอังกฤษ


adv sometimes
คำอธิบาย: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: บางครั้ง , บางคราว , ลางที , บางหน , บางเวลา
คำที่เกี่ยวข้อง: occasionally
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวเท่าไร กว่าจะได้นอนบางทีก็ตีหนึ่ง ตีสอง
adv perhaps
คำอธิบาย: อย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
ความหมายเหมือนกับ: ไม่แน่
คำที่เกี่ยวข้อง: maybe
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ บางทีผมอาจจะล้มเลิกโครงการทั้งหมด

คำที่มี "บางที" ในคำ


แต่บางที adv at other times
ความหมายเหมือนกับ: บางที , บางคราว , บางครั้ง
คำตรงข้าม: เสมอ , สม่ำเสมอ
ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ควรจะแบ่งชนิดของฝ้ายตั้งแต่ตอนเก็บจากไร่ แต่บางทีชาวไร่อาจเก็บรวมกันก่อนที่จะแบ่งก็ได้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top