บางคราว

ภาษาอังกฤษ


adv occasionally
คำอธิบาย: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: บางครั้ง , บางที , บางขณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: sometimes
ตัวอย่างประโยค: ฉันไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดเป็นบางคราวที่มีวันหยุดติดๆ กัน

คำที่มี "บางคราว" ในคำ


บางครั้งบางคราว adv sometimes
คำอธิบาย: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: บางคราว , บางครั้ง , บางที
ตัวอย่างประโยค: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top