บางครั้ง

ภาษาอังกฤษ


adv sometimes
คำอธิบาย: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: บางคราว , บางครั้งบางคราว , บางที , บางขณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: occasionally
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น

คำที่มี "บางครั้ง" ในคำ


บางครั้งบางคราว adv sometimes
คำอธิบาย: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: บางคราว , บางครั้ง , บางที
ตัวอย่างประโยค: วัฒนธรรมเก่าที่ล้าสมัยแล้วอาจจะนำมาฟื้นฟูเป็นบางครั้งบางคราว เพื่อจะให้คนรุ่นหลังได้รู้จักภูมิหลังของชาติตน

เป็นบางครั้ง adv sometimes
คำตรงข้าม: เป็นประจำ , เสมอ , บ่อยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top