บางครั้ง

ภาษาอังกฤษ


adv sometimes
คำอธิบาย: ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งหมด
ความหมายเหมือนกับ: บางคราว , บางครั้งบางคราว , บางที , บางขณะ
คำที่เกี่ยวข้อง: occasionally
ตัวอย่างประโยค: เขาเอาเงินไปให้พ่อแม่ที่บ้านนอกเป็นบางครั้งเท่านั้น