บากหน้า

ภาษาอังกฤษ


v apply
คำอธิบาย: ยอมเสียหน้าเข้าไปขอความช่วยเหลือด้วยความจำใจจำเป็น
ความหมายเหมือนกับ: ตากหน้า
คำที่เกี่ยวข้อง: ask for help , swallow one´s pride and turn to someone for help
ตัวอย่างประโยค: หล่อนทำทุกอย่างด้วยความอดทนโดยไม่ยอมบากหน้าไปขอพึ่งพาใคร


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top