บัวหลวง

ภาษาอังกฤษ


n Nelumbo nucifera
คำอธิบาย: พรรณบัวน้ำชนิดหนึ่ง มีอยู่ทั่วในเมืองไทย มีเหง้าอยู่ในโคลนเลน ใบกลมหนาแข็งก้านใบเป็นหนาม
หน่วยนับ: ดอก
ตัวอย่างประโยค: บัวหลวงเป็นบัวที่พบเห็นอยู่บ่อยๆ ในบึงทั่วไป