บัวก้าน

ภาษาอังกฤษ


n water lily
ความหมายเหมือนกับ: บงกช , อุบล , บัวหลวง , นิลุบล , บัว , นิโลบล , สัตตบุษย์
คำที่เกี่ยวข้อง: lotus
คำตรงข้าม: ดอก