บัว

ภาษาอังกฤษ


n lotus
n lotus
ความหมายเหมือนกับ: สโรช , ดอกบัว
n lotus
ความหมายเหมือนกับ: อุบล , ปทุม , ดอกบัว
คำที่เกี่ยวข้อง: Nelumbium speciosum
n lotus
ความหมายเหมือนกับ: ดอกบัว , บุษกร
n water lily
ความหมายเหมือนกับ: บงกช , อุบล , บัวหลวง , บัวก้าน , นิลุบล , นิโลบล , สัตตบุษย์
คำที่เกี่ยวข้อง: lotus
คำตรงข้าม: ดอก
n lotus
ความหมายเหมือนกับ: บุษบง , สัตตบุษย์ , ปทุม , นิลุบล , นิโลบล
คำที่เกี่ยวข้อง: water lily
n lotus
ความหมายเหมือนกับ: ดอกบัว
คำที่เกี่ยวข้อง: water-lily