บันเทิงเริงรมย์

ภาษาอังกฤษ


adj melodramatic
ความหมายเหมือนกับ: บันเทิง
คำที่เกี่ยวข้อง: exaggerated , over-sensationalized