บังเอิญ

ภาษาอังกฤษ


adv unexpectedly
คำอธิบาย: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: เผอิญ , โดยบังเอิญ , นึกไม่ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: by chance , by accident , accidentally
คำตรงข้าม: โดยตั้งใจ , จงใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ