บังเอิญ

ภาษาอังกฤษ


adv unexpectedly
คำอธิบาย: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: เผอิญ , โดยบังเอิญ , นึกไม่ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: by chance , by accident , accidentally
คำตรงข้าม: โดยตั้งใจ , จงใจ
ตัวอย่างประโยค: เขาพบเธอโดยบังเอิญที่ร้านหนังสือ

คำที่มี "บังเอิญ" ในคำ


โดยบังเอิญ adv accidentally
คำอธิบาย: โดยไม่คาดคิดมาก่อน
คำตรงข้าม: โดยตั้งใจ , โดยเจตนา
ตัวอย่างประโยค: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ

เหตุบังเอิญ n accident
คำอธิบาย: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง

ความบังเอิญ n accident
คำตรงข้าม: ความตั้งใจ
ตัวอย่างประโยค: การพบกันเป็นเรื่องของความบังเอิญค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top