บอก

ภาษาอังกฤษ


v describe
คำอธิบาย: พูดให้รู้, เล่าให้ฟัง
คำที่เกี่ยวข้อง: tell , narrate , refer to
ตัวอย่างประโยค: คุณยายบอกอาการให้หมอฟังอย่างละเอียด
v indicate
คำอธิบาย: บ่งให้รู้
ความหมายเหมือนกับ: บ่งบอก
คำที่เกี่ยวข้อง: point to , point towards , foreshadow , be a sign of
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์นี้เป็นสัญญาณบอกเหตุร้ายแน่แน่เลย
v advise
ความหมายเหมือนกับ: แนะนำ , สอน
คำที่เกี่ยวข้อง: suggest , recommend , teach
ตัวอย่างประโยค: อย่าบอกหนังสือสังฆราช