บวม

ภาษาอังกฤษ


v swell out
ความหมายเหมือนกับ: ปูด , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: bulge , protrude
v swell
ความหมายเหมือนกับ: ฟู , โป่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be inflated , be inflamed , blister , be swollen
คำตรงข้าม: แฟบ , ยุบ
adj swollen
ความหมายเหมือนกับ: โป่ง , ป่อง , พอง , นูน , โหนก
คำที่เกี่ยวข้อง: bulging , bulgy
v swell
ความหมายเหมือนกับ: ป่อง , พอง , โปง , ปูด , เป่ง , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: dilate , inflate , puff out
คำตรงข้าม: แฟบ
v distend
ความหมายเหมือนกับ: พอง
คำที่เกี่ยวข้อง: swell
คำตรงข้าม: แฟบ
v swell
ความหมายเหมือนกับ: พอง
adv puffily
คำที่เกี่ยวข้อง: plumply , swollenly
v swell up
ความหมายเหมือนกับ: พอง , นูน
คำที่เกี่ยวข้อง: bulge , be distended , be dilated , be swollen
คำตรงข้าม: แฟบ