บวก

ภาษาอังกฤษ


v append
ความหมายเหมือนกับ: เติม , เสริม , เพิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: annex , attach , mix with , add
v carry (a number)
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม , รวม
v add
ความหมายเหมือนกับ: รวบรวม
คำที่เกี่ยวข้อง: total