บริโภค

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน , ฉัน , แดก , เสวย , ฟาด , เขมือบ , ทาน , ยัด , เจี๊ยะ , สวาปาม
v eat
ความหมายเหมือนกับ: กิน
คำที่เกี่ยวข้อง: take , partake , consume
v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทาน , รับประทาน , รับประทาน , รับทาน
คำที่เกี่ยวข้อง: consume , take , have