บริเวณที่ลุ่ม

ภาษาอังกฤษ


n basin of a river
ความหมายเหมือนกับ: แถบที่ลุ่ม , เขตที่ลุ่ม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top