บริเวณ

ภาษาอังกฤษ


n precinct
ความหมายเหมือนกับ: เขต
คำที่เกี่ยวข้อง: circle , county , province , circumference
n vicinity
ความหมายเหมือนกับ: เขต , แถว , อาณาเขต , ขอบเขต
คำที่เกี่ยวข้อง: outskirt , village , neighborhood , compound
n centre
ความหมายเหมือนกับ: ถิ่น , ที่อยู่ , ศูนย์รวม , แห่ง , ที่
คำที่เกี่ยวข้อง: location , spot , area , venue , position , place
n territory
ความหมายเหมือนกับ: อาณาเขต , ขอบเขต , เขต
คำที่เกี่ยวข้อง: area , region
n location
ความหมายเหมือนกับ: ทำเล , สถานที่ , ที่ตั้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: place , site , area , position , spot
n area
ความหมายเหมือนกับ: เขต , แถว , ที่ , ถิ่นที่
คำที่เกี่ยวข้อง: section , locality , district , quarter , zone , region
n boundary
ความหมายเหมือนกับ: เขตแดน , ขอบเขต , ขอบขัณฑสีมา
คำที่เกี่ยวข้อง: border , frontier
n area
ความหมายเหมือนกับ: อาณาบริเวณ , เขตแดน , แถบ , ถิ่น , ย่าน , อาณาเขต , แนว
คำที่เกี่ยวข้อง: boundary , border , region , zone
n vicinity
ความหมายเหมือนกับ: แถบ , ละแวก
คำที่เกี่ยวข้อง: neighborhood , area , district , environs , locality
n land
ความหมายเหมือนกับ: ดินแดน , อาณาจักร , ขอบเขต , เขตแดน , แคว้น , อาณาจักร , พื้นที่ , เนื้อที่ , เขต , ดินแดน , อาณาบริเวณ
คำที่เกี่ยวข้อง: area , border , territory , region , zone , realm , domain , vicinity , boundary
n zone
ความหมายเหมือนกับ: แถบ , พื้นที่ , ขอบเขต , เขตแดน , อาณาเขต , เนื้อที่ , เขต , ดินแดน
คำที่เกี่ยวข้อง: area
n boundary
ความหมายเหมือนกับ: อาณาเขต , ขอบข่าย , เขต
คำที่เกี่ยวข้อง: range , extent , bound , border , precinct
n region
ความหมายเหมือนกับ: ดินแดน
คำที่เกี่ยวข้อง: territory , area

คำที่มี "บริเวณ" ในคำ


บริเวณที่ลุ่ม n basin of a river
ความหมายเหมือนกับ: แถบที่ลุ่ม , เขตที่ลุ่ม

บริเวณรอบๆ n perimeter
ความหมายเหมือนกับ: วงรอบ , ละแวก

บริเวณแวดล้อม n surrounding
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งแวดล้อม

อาณาบริเวณ n territory
คำอธิบาย: ขอบเขตของสถานที่
ความหมายเหมือนกับ: อาณาเขต , ขอบเขต , บริเวณ , เขต
ตัวอย่างประโยค: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา

กักบริเวณ v confine within an area
คำอธิบาย: บังคับให้อยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้
คำตรงข้าม: ปล่อย
ตัวอย่างประโยค: ฉันถูกแม่กักบริเวณเพราะหนีเที่ยวกลางคืน

ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ n Local Area Network

แผ่อาณาบริเวณ v extend the boundary
ความหมายเหมือนกับ: ขยายอาณาเขตค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top