บรรเจิด

ภาษาอังกฤษ


v become pretty
คำอธิบาย: งามเด่นเฉิดฉาย
ความหมายเหมือนกับ: เลิศวิไล , เลิศหรู , เฉิดฉาย
คำที่เกี่ยวข้อง: beautify , be splendid
คำตรงข้าม: อับเฉา , หดหู่
ตัวอย่างประโยค: นางฟ้านางเทพธิดาช่างบรรเจิดในใจหมู่บุรุษทั้งหลาย
adv magnificently
คำอธิบาย: อย่างเลิศหรู
ความหมายเหมือนกับ: เลิศวิไล , เลิศหรู
คำที่เกี่ยวข้อง: splendidly
คำตรงข้าม: อับเฉา , หดหู่
ตัวอย่างประโยค: เขาได้แต่ฝันอย่างบรรเจิดเพริดพริ้งถึงอนาคตอันสดใสโดยไม่มองปัจจุบันที่เป็นอยู่