บรรลุ

ภาษาอังกฤษ


v attain
ความหมายเหมือนกับ: ถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: achieve , accomplish , reach , gain , get , obtain , acquire
v reach
ความหมายเหมือนกับ: บรรลุจุดหมาย , ลุ
คำที่เกี่ยวข้อง: arrive , get to