บรรทม

ภาษาอังกฤษ


v sleep
ความหมายเหมือนกับ: หลับ , นอน , นอนหลับ
คำที่เกี่ยวข้อง: slumber , drowse