บทสรุป

ภาษาอังกฤษ


n conclusion
ความหมายเหมือนกับ: ผลสรุป , ข้อสรุป
ตัวอย่างประโยค: บทสรุปจากการประเมินผลการดำเนินแผนฟื้นฟูการเกษตรในปีแรกแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของโครงการ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top