บงกช

ภาษาอังกฤษ


n lotus
หน่วยนับ: ดอก
ความหมายเหมือนกับ: อุบล , ปทุม , บัว , ดอกบัว
คำที่เกี่ยวข้อง: Nelumbium speciosum