น.อ.

ภาษาอังกฤษ


n Captain
คำที่เกี่ยวข้อง: Capt , CAPT