น.ส.

ภาษาอังกฤษ


n Miss
ความหมายเหมือนกับ: นางสาว
คำที่เกี่ยวข้อง: Ms.
n miss
คำอธิบาย: คำย่อนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังไม่มีสามี
ความหมายเหมือนกับ: นางสาว
คำตรงข้าม: นาย , นาง
ตัวอย่างประโยค: น.ส.สาวิตรีรับหน้าที่เป็นโฆษกของงาน