น.ม.

ภาษาอังกฤษ


n Master of Laws
คำที่เกี่ยวข้อง: LL.M.