น.พ.

ภาษาอังกฤษ


n doctor
ความหมายเหมือนกับ: นายแพทย์