น.น.

ภาษาอังกฤษ


n weight
ความหมายเหมือนกับ: น้ำหนัก
คำที่เกี่ยวข้อง: wt.