น.ด.

ภาษาอังกฤษ


n Doctor of Laws
คำที่เกี่ยวข้อง: LL.D.