น.

ภาษาอังกฤษ


n North
ความหมายเหมือนกับ: ทิศเหนือ
คำที่เกี่ยวข้อง: N.
n clock
ความหมายเหมือนกับ: นาฬิกา