น้ำไหลไฟดับ

ภาษาอังกฤษ


adv fluently
คำอธิบาย: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
คำที่เกี่ยวข้อง: incessantly , eloquently
คำตรงข้าม: ตะกุกตะกัก , สะดุด , ติดขัด
ตัวอย่างประโยค: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน