น้ำใสใจจริง

ภาษาอังกฤษ


n sincerity
คำอธิบาย: จิตใจที่แท้จริง
ความหมายเหมือนกับ: ความจริงใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: cordiality , genuineness
ตัวอย่างประโยค: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก