น้ำแข็งเปล่า

ภาษาอังกฤษ


n ice water
ความหมายเหมือนกับ: น้ำแข็ง
คำที่เกี่ยวข้อง: plain ice water
ตัวอย่างประโยค: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด