น้ำแข็ง

ภาษาอังกฤษ


n ice
คำอธิบาย: น้ำที่ถูกความเย็นจัดจนแข็งตัวเป็นก้อน
หน่วยนับ: ก้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: frozen water
ตัวอย่างประโยค: น้ำในตู้เย็นเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้ว