น้ำเหล้า

ภาษาอังกฤษ


n liquor
ความหมายเหมือนกับ: เหล้า , สุรา , น้ำเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: drink