น้ำเสียง

ภาษาอังกฤษ


n accent
ความหมายเหมือนกับ: เสียง , ทำนองเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: intonation , tone , modulation , pronunciation , enunciation
n tone
ความหมายเหมือนกับ: ทำนองเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: intonation , sound


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top