น้ำเสีย

ภาษาอังกฤษ


n dirty water
ความหมายเหมือนกับ: น้ำสกปรก , น้ำเน่า , ไขเสนียด
คำที่เกี่ยวข้อง: filthy water , waste water
คำตรงข้าม: น้ำดี , น้ำสะอาด
n waste water
คำที่เกี่ยวข้อง: drain water
n polluted water
คำที่เกี่ยวข้อง: foul water , refused water
คำตรงข้าม: น้ำดี