น้ำเลี้ยงลูกตา

ภาษาอังกฤษ


n vitreous body
ความหมายเหมือนกับ: น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา
คำที่เกี่ยวข้อง: vitreous humor


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top