น้ำเลี้ยง

ภาษาอังกฤษ


n nutrient
คำอธิบาย: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: น้ำหล่อเลี้ยง
คำที่เกี่ยวข้อง: nutriment , nourishing food , food
ตัวอย่างประโยค: แมลงครั่งอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหาร