น้ำเมา

ภาษาอังกฤษ


n spirits
ความหมายเหมือนกับ: เหล้า
คำที่เกี่ยวข้อง: liquor
n liquor
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเหล้า , เหล้า , สุรา
คำที่เกี่ยวข้อง: drink
n rice wine
ความหมายเหมือนกับ: อุ , สาโท , น้ำตาลเมา
n liquor
ความหมายเหมือนกับ: ของเมา , ของมึนเมา
คำที่เกี่ยวข้อง: wine , strong drink , alcohol
n liquor
ความหมายเหมือนกับ: เหล้า , สุรา , น้ำจันทร์ , ยอดข้าว , สุราเมรัย
n liquor
ความหมายเหมือนกับ: สุรา , เหล้า , เมรัย , น้ำจัณฑ์
คำที่เกี่ยวข้อง: drinks , alcohol , intoxicant
n alcohol
ความหมายเหมือนกับ: สุรา
คำที่เกี่ยวข้อง: liquor , spirit , booze