น้ำเปล่า

ภาษาอังกฤษ


n fresh water
ความหมายเหมือนกับ: น้ำ , น้ำดื่ม , น้ำกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: water , drinking water
ตัวอย่างประโยค: เขามักจะดื่มน้ำเปล่า 1 แก้ว ก่อนนอนเป็นประจำ