น้ำเบา

ภาษาอังกฤษ


n urine
ความหมายเหมือนกับ: น้ำปัสสาวะ , เยี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: pee