น้ำเน่า

ภาษาอังกฤษ


n polluted water
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: foul water , refused water
คำตรงข้าม: น้ำดี
ตัวอย่างประโยค: บ้านในสลัมจะมีน้ำเน่าล้อมรอบบริเวณ
adj bad
ความหมายเหมือนกับ: เลว , ต่ำ , สกปรก
คำที่เกี่ยวข้อง: ill , dirty , mean , base
คำตรงข้าม: น้ำดี
ตัวอย่างประโยค: หากต้องเลือกตั้งใหม่ขึ้นมาจริงๆ ก็อาจจะเจอกับกระแสน้ำเน่า น้ำดีอีกครั้ง
adj pornographic
ความหมายเหมือนกับ: ไร้สาระ
คำที่เกี่ยวข้อง: insane
คำตรงข้าม: สร้างสรรค์
ตัวอย่างประโยค: หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องน้ำเน่าที่สุดที่เคยดูมา