น้ำเต้าหู้

ภาษาอังกฤษ


n soybean milk
คำอธิบาย: น้ำนมที่มีส่วนผสมของถั่วเหลือง อาจใส่เครื่องต่างๆ เช่น สาคู ลูกเดือย ฟองเต้าหู้เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: นมถั่วเหลือง , น้ำนมถั่วเหลือง
ตัวอย่างประโยค: น้ำเต้าหู้มีขายมากในเทศกาลกินเจ