น้ำเชื้อ

ภาษาอังกฤษ


n semen
ความหมายเหมือนกับ: น้ำอสุจิ
คำที่เกี่ยวข้อง: sperms , seminal fluid
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันมีธนาคารทรัพยากรสืบพันธุ์ที่เก็บรักษาน้ำเชื้อ ไข่ และตัวอ่อนของสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา วิจัย