น้ำเงิน

ภาษาอังกฤษ


n blue
คำอธิบาย: สีอย่างสีคราม
ความหมายเหมือนกับ: สีน้ำเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: navy blue
ตัวอย่างประโยค: เขาเปลี่ยนสีของปากกาจากน้ำเงินเป็นแดง เพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้น
adj blue
คำอธิบาย: สีอย่างสีคราม
ความหมายเหมือนกับ: สีน้ำเงิน
ตัวอย่างประโยค: งานเลี้ยงรุ่นคืนนี้เธอจะใส่ชุดน้ำเงินชุดโปรดของเธอ

คำที่มี "น้ำเงิน" ในคำ


สีน้ำเงิน n blue
คำอธิบาย: สีอย่างสีคราม
ตัวอย่างประโยค: การสร้างภาพสีต้องอาศัยแม่สี 3 สี คือ สีน้ำเงิน สีเขียวและสีแดง

สีน้ำเงินอ่อน adj steel blue
ความหมายเหมือนกับ: สีเทาอมฟ้า , สีนกพิราบ

สีน้ำเงินแก่ adj blue
ความหมายเหมือนกับ: สีกรมท่า , สีขาบค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top