น้ำเงิน

ภาษาอังกฤษ


n blue
คำอธิบาย: สีอย่างสีคราม
ความหมายเหมือนกับ: สีน้ำเงิน
คำที่เกี่ยวข้อง: navy blue
ตัวอย่างประโยค: เขาเปลี่ยนสีของปากกาจากน้ำเงินเป็นแดง เพื่อให้เห็นชัดยิ่งขึ้น
adj blue
คำอธิบาย: สีอย่างสีคราม
ความหมายเหมือนกับ: สีน้ำเงิน
ตัวอย่างประโยค: งานเลี้ยงรุ่นคืนนี้เธอจะใส่ชุดน้ำเงินชุดโปรดของเธอ