น้ำเกิด

ภาษาอังกฤษ


n spring tide
คำอธิบาย: น้ำขึ้นมากในทะเล และแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเล หรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล มีระดับน้ำขึ้นสูงมากและลงต่ำมาก เนื่องมาจากความดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
ความหมายเหมือนกับ: น้ำขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: flood tide , rising tide , high water
คำตรงข้าม: น้ำลง , น้ำทรง
ตัวอย่างประโยค: เราไปทะเลในช่วงน้ำเกิดพอดี