น้ำอสุจิ

ภาษาอังกฤษ


n semen
ความหมายเหมือนกับ: น้ำกาม , น้ำเชื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: sperms , seminal fluid
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจนำน้ำอสุจิที่ตรวจพบในช่องคลอดของเธอไปตรวจเพื่อหาคนร้าย